LEADER Provincie Antwerpen

  • Leader Flyer2
  • Leader Flyer
  • Leader Logos
  • Leader Kapvorm2
  • Leader Kapvorm

Leader, het Europees subsidiëringsprogramma voor projecten van plattelandsontwikkeling, begint in de provincie Antwerpen aan de derde investeringsperiode voor de volgende 6 jaar. Met LEADER provincie Antwerpen willen Europa, Vlaanderen en de provincie impulsen geven aan het Antwerpse platteland. Dat doen ze door in 3 rurale gebieden, met in totaal 31 gemeenten, middelen te voorzien om vernieuwende projecten mogelijk te maken binnen specifieke plattelandsthema’s waaronder landbouw- en natuureducatie, streekidentiteit, landbouwarmoede,..

Om deze nieuwe periode te lanceren werd een logo en huisstijl ontwikkeld voor zowel het overkoepelende LEADER provincie Antwerpen als voor de 3 gebieden, nl. LEADER MarkaAante Kempen+, LEADER Kempen Oost en LEADER Kempen Zuid. De doelstelling hierbij was om een overkoepelend logo te creëeren met 3 sublogo’s die qua stijl samen passen, maar toch elk hun eigenheid behouden. Op die manier kwam een logo tot stand dat in 3 aparte sublogo’s kon opgedeeld worden met eigen kleurgebruik en vormgeving om het gebiedsgerichte karakter van het project te accentueren. De logo’s hebben ook een duidelijke link naar het plattelandsgevoel en de historische kempen door gebruik van de aardetinten/zandtinten. Daarnaast werd rekening gehouden met de waarden van LEADER, zoals dynamiek, groei en ontplooiing, die gesymboliseerd worden in de logo's.

Om de nieuwe periode aan te kondigen aan de pers en breder publiek, werden de gebieden gevisualiseerd in kaartjes en werd een flyer met algemene informatie over LEADER uitgewerkt. Om het logo voor te stellen werd een aparte flyer ontwikkeld onder de slogan ‘Samen werken aan een buiten-gewoon platteland’. Daarnaast werd een aankondigingsbord onthuld op het lanceringsevent met het overkoepelende logo, de sublogo’s en de partners van LEADER Provincie Antwerpen.

Meer Logo en Huisstijl