Overheden & Organisaties

Overheden en organisaties hebben als géén ander nood aan de juiste aanpak. In hun wereld zijn doelstellingen niet altijd duidelijk meetbaar. Het gevoel bepaalt, maar wat is het juiste gevoel? In dialoog met de betrokkenen werken we aan de psychologische impact, met oog voor creativiteit, planning en uitvoerbaarheid, want het rendement van overheden en organisaties zit in budgetgerichte en doeltreffende communicatie.

Graag nemen wij deel aan uw openbare aanbesteding of staan we u bij met strategisch advies, denktanken of vormgeving. Geen uitdaging laten we aan ons voorbijgaan.

ACMP-CGPM


ACMP 2 L2

Vakorganisaties die voor iedereen werken, zoals de socialistische of christelijke vakbonden, verliezen aan slagkracht omdat ze alles voor iedereen willen zijn. Bij ACMP-CGPM onderscheiden ze zich uniek door alleen de... Lees meer

AZ Herentals


AZH cupcakes

De opdracht voor het ontwerp van het nieuwe logo en huisstijl van AZ Herentals werd gegund aan Phobos & Actor. Om dit project succesvol uit te werken, werd via onderling... Lees meer

AZ Turnhout


ref AZT 1

AZ Turnhout wil graag met een campagne ervoor zorgen dat elk personeelslid dezelfde waarden hanteert bij de uitvoering van zijn/haar job. Ze streven ernaar dat iedereen niet gewoon komt ‘werken’... Lees meer

BW Imsir


BwImsirBike1

BW Imsir, de beschutte werkplaats in Boom, maakt er werk van. Met een verscheidenheid aan afdelingen, fiets- en wielbouw, elektro, metaal en verpakking, staan ze klaar voor een waaier van... Lees meer

Countryfeel


countryfeel website

Een achttal landelijke gebieden uit zes Europese landen werken samen om hun plattelandsarrangementen te promoten. Omdat hiervoor een duidelijk communicatieplan, een eigen huisstijl en een logo ontbrak, klopten zij aan... Lees meer

EuPrevent


Euprevent convention

EuPrevent is een koepelorganisatie die projecten opzet om de levenskwaliteit in de euregio Maas-Rijn te verbeteren. De verschillende lokale projecten worden ondersteund met kennis, expertise, PR en communicatie om zo tot... Lees meer

Gemeenschapstuin Luchtbal


Gemeenschapstuin 1

Gemeenschapstuin Luchtbal, ‘le collier jardin’, is een groen initiatief in samenwerking met stad Antwerpen, Boerenbond, Landelijke Gilden, ... Het doel van dit project is om mensen zonder eigen tuin de... Lees meer

Gezinsbond


gezinsbond 1

De boog kan niet altijd gespannen zijn. Neem de tijd om af ten toe te relaxen: een wandeling, muziek of een bezoek aan de dierentuin. De gezinsbond organiseerde een Beestig Leden-Feest... Lees meer

H. Hartziekenhuis Mol


Hartzieknhuis Mol Logo

Eind 2013 wordt het duidelijk dat de geplande fusie tussen de ziekenhuizen van Mol en Geel geen doorgang vindt. Het H. Hartziekenhuis Mol beslist vandaar in het voorjaar van 2014... Lees meer

Hidrodoe


hidrodoe folders

Hidrodoe biedt informatie verrijkt met emotie. Via krachtige concepten, gevarieerde displays, verbluffende multimedia en doordachte experimenten wordt water een emotioneel gebeuren. Hidrodoe zet aan tot fysiek leren, reageren, spelen, experimenteren,... Lees meer

Interactief Waterbeheer


inwa drukwerk

Het grensoverschrijdend project "Interactief Waterbeheer" werd naar aanleiding van de Europese Kaderrichtlijn Water opgericht. Het omvat heel wat deelprojecten die streven naar zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve verbetering van... Lees meer

Kempen Menu


kempenmenu1

Kempen Menu was een project van Unizo Kempen en Pure Kempen. Hiermee kreeg men de kans om de heerlijke smaken van de Antwerpse Kempen te ontdekken met een exclusief menu... Lees meer

K.ERF


Kerf kaartjes

De missie van Kempisch Erfgoedcel is het in ere houden van het Kempische erfgoed. Voor het bekendmaken van hun vzw bij het brede publiek klopte k.ERF bij Phobos & Actor... Lees meer

Landelijke Gilden


dmt drukwerk3

"Dorp met Toekomst" is een initiatief van Landelijke Gilden. Bedoeling is om de verenigings- en groepsactiviteiten in de Vlaamse dorpen, gehuchten of gemeenten te promoten en te bevorderen. Elk dorp... Lees meer

LEADER Provincie antwerpen


Leader Flyer2

Leader, het Europees subsidiëringsprogramma voor projecten van plattelandsontwikkeling, begint in de provincie Antwerpen aan de derde investeringsperiode voor de volgende 6 jaar. Met LEADER provincie Antwerpen willen Europa, Vlaanderen en... Lees meer

Max Havelaar


Ref Maxhavelaar6

Max Havelaar, Fairtrade@work stimuleert de consumptie van Fairtrade producten op het werk. Er is keuze uit meer dan 2000 producten. Daarbij beloont Fairtrade@work organisaties en bedrijven met een HAVELAAR die structureel Fairtrade... Lees meer

Mechels natuurlijk


MechelsNatuurlijk logo

In samenwerking met de stad Mechelen en RURANT vzw werd een nieuw PURE Hubs project opgestart in het Hombeeks Plateau te Mechelen. Het doel van dit PURE Hubs project is... Lees meer

Plattelandseducatief Netwerk Kempen en Maasland


Plattelands

Plattelandseducatief Netwerk Kempen & Maasland engageert zich om de kloof tussen de plattelandsgebruiker en de land- en tuinbouw in de regio te verkleinen. Vanuit Plattelandsklassen vzw kwam de vraag om een... Lees meer

PromEUregion


promeuregion drukwerk

PromEUregion is een grensoverschrijdend Leader+ project dat het brede publiek vertrouwd wil maken met streek- en hoeveproducten uit verschillende uiteenlopende plattelandsregio's in Europa. Op die manier worden ook de typische... Lees meer

Provincie Antwerpen


provincie vormgeving

In opdracht van de provincie Antwerpen ontwikkelde Phobos & Actor de nieuwe brochure "Land-en tuinbouwsector in de provincie Antwerpen in cijfers". Een open en kleurrijk concept maakte van deze publicatie... Lees meer

Provincie Limburg


stoken drieluik

In opdracht van het Limburgs Gezondheidsoverleg ontwikkelde Phobos & Actor een campagne om het illegaal stoken in de provincie Limburg tegen te gaan. Stoken is allereerst heel schadelijk voor je... Lees meer

RURANT


MarktaanteKempen 01

RURANT verbindt 11 organisaties die samen een platform vormen ter ondersteuning van het behoud en versterking van het platteland in de provincie Antwerpen. RURANT stimuleert vooral rurale gebiedsontwikkeling en ondersteunt... Lees meer

Stadsboerderij


Stadsboerderij 3

Stadsboerderij Turnhout is een project van Stad Turnhout en de Troef vzw waarbij het platteland en de stad dichter bij elkaar gebracht worden. Stadsbewoners komen op de Stadsboerderij in contact... Lees meer

't Schaliken


Schaliken1

't Nieuw seizoen voor 't Schaliken…Een nieuwe, sportieve en vloeiende lijn in cultuur Met het nieuwe jaarprogramma van Cultuurcentrum 't Schaliken in Herentals pakt men uit met een symbiose tussen Sport... Lees meer

Toerisme Provincie Antwerpen


TPA strategisch plan

Toerisme Provincie Antwerpen is opdrachthouder voor het provinciaal toerismebeleid en vormt de stuwende kracht achter de ontwikkeling van het toerisme in de provincie Antwerpen. Zij wil vanuit een brede en... Lees meer

VOKA


PA referenties Prijs onde copy

VOKA Kamer van Koophandel Kempen is de meest vooraanstaande werkgeversorganisatie in de Kempen. Naast belangenverdediging, opleidingen en netwerken zorgen zij voor individuele dienstverlening aan bedrijven. Met Phobos & Actor zorgen wij... Lees meer

WELA


IMG 7986

Werken en Leren Antwerpen vzw neemt tewerkstellingsinitiatieven onder vorm van voortrajecten, brugprojecten en projecten voor trajectbegeleiding. Ze begeleiden jongeren die schoolmoe zijn door in hun leerproces vooral praktische kennis aan... Lees meer

Amival


amival zintuigen

Met meer dan 450 werknemers met en zonder handicap is Amival een gevestigde waarde in Turnhout en de verre omstreken. De beschutte werkplaats van vroeger is uitgegroeid tot een superprofessionele... Lees meer

Het Groene Neteland


HetGroeneNeteland mapje

Het Groene Neteland is een toeristisch samenwerkingsverband in de Antwerpse Kempen. Gemeentebesturen en toeristische organisaties uit Herentals, Grobbendonk, Kasterlee en Olen willen samen het toerisme en de recreatie in de... Lees meer