kmo-portefeuille

 

Wat is het?

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor je bedrijf.

Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is 7.500 euro. Phobos en Actor is geaccrediteerd dienstverlener voor de KMO Portefeuille, zowel voor Advies als ook voor Opleiding.

Meer info kan je via deze link vinden: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen

 

Waarom Phobos en Actor:

Door onze jarenlange ervaring op vlak van marketing en communicatie, zijn we de ideale partner om uw bedrijf/organisatie te ondersteunen in zowel Advies als Opleiding.

Ons team van 14/15 experten zal zich met volle inzet en met de nodige kennis en expertise hiervoor inzetten. Via de website kan je rechtstreeks de persoonlijke Linked In profielen van ieder van ons team bekijken; Op eenvoudige vraag per mail aan info@phobosenactor.be zullen we jullie de CV’s van die medewerkers bezorgen, betrokken bij een advies of een opleidingstraject.

 

Hoe werkt een aanvraag via KMO Portefeuille?

 1. We kijken samen met u als klant of het project in aanmerking komt voor de pijler advies, of voor de pijler opleiding.

  In geval van advies betekent dit voor Phobos & Actor alles wat te maken heeft met:

  • strategisch marketing advies
  • strategisch communicatie advies
  • opstellen van marketingplannen
  • opstellen van contentplannen
  • opstellen van communicatieplannen
  • adviseren bij digitale transformatie (vooral marketing & sales)
  • advies bij marketing automation
  • conceptdesign
  • advies bij lancering van nieuw product, nieuwe naam, nieuwe aanpak en het conceptueel denkpatroon hierbij

   

  In geval van opleiding betekent dit voor Phobos & Actor  alles wat te maken heeft met:

  • Opleiding en onboarding in Marketing Automation
  • Opleiding in social media en social advertising
  • Opleiding in Google, SEO en SEA
  • Opleiding in gebruik van CMS, gebruik van tools en/of interfaces

   

 2. Wanneer het project in aanmerking kan komen en de offertefase is doorlopen, zal de klant de orderbevestiging ondertekend terug bezorgen aan Phobos & Actor en vervolgens de procedure aanvraag via www.vlaio.be in orde maken - op de sectie KMO Portefeuille.

  Hiervoor dient hij het bedrag van het advies/opleiding, de startdatum, de omschrijving en de specifieke accrediteringsnummer van Phobos & Actor te melden:

  Voor opleiding : OPLEIDING DV.O217288

  Voor advies : ADVIES DV.A217289

   

 3. Vervolgens zal de klant alle stappen volgen zoals aangegeven op het platform en een deelbetaling uitvoeren.

   

 4. Daarna ontvangt Phobos & Actor een bevestiging dat de KMO-Portefeuille is aanvaard en dat de opdracht mag uitgevoerd worden. De opleiding en/of advies opdracht mag max. 14 dagen voorafgaand aan de subsidieaanvraag zijn opgestart.

   

 5. Na uitvoering(oplevering) van de opdracht zal de klant een factuur van Phobos & Actor ontvangen. Hiervoor zal de klant aangeven op het platform van KMO Portefeuille dat het traject is afgelopen en vragen om betaling. Enkel het btw-bedrag is de klant verschuldigd aan Phobos & Actor, het nettobedrag van de factuur wordt uitbetaald via Sodexo en via het KMO platform.

   

 6. Na uitvoering van de opdracht wordt gevraagd een quotering te geven via het KMO portefeuille platform of een aparte enquete in te vullen en terug te sturen. Hier vindt u de link naar een tevredenheidsenquete.

    

  Bij de opdrachten onder KMO Portefeuille zijn de algemene voorwaarden van P&A van toepassing 

  Wat bij vroegtijdige stopzetten van een campagne binnen KMO Portefeuille?

  Indien de klant alle formaliteiten heeft ingevuld, de bon ondertekend is en het agentschap het advies/de opleiding heeft goedgekeurd maar - nadat bijvoorbeeld de eerste meeting is doorlopen zou de klant toch beslissen van de opdracht vroegtijdig te stoppen - dan wordt een schadevergoeding gevraagd van 75 euro/per geleverd en gepresteerd uur door Phobos & Actor met een minimum van 250 euro.