KMO-portefeuille

 

Wat is het?

De KMO-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor je bedrijf.

Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is 7.500 euro. Phobos en Actor is geaccrediteerd dienstverlener voor Advies in de KMO-portefeuille.

Meer info kan je via deze link vinden: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen

 

Waarom Phobos en Actor?

Door onze jarenlange ervaring op vlak van marketing en communicatie, zijn we de ideale partner om jouw bedrijf/organisatie te ondersteunen. Ons uitgebreid team van experten zal zich hiervoor met de nodige kennis en expertise ten volle inzetten. Op aanvraag via info@phobosenactor.be bezorgen we je graag de CV’s van de medewerkers betrokken bij jouw advies- of een opleidingstraject.

 

Hoe werkt een aanvraag via KMO-portefeuille?

 1. We kijken samen met jou als klant of het project in aanmerking komt voor de pijler advies.

  In geval van advies betekent dit voor Phobos & Actor alles wat te maken heeft met:

  • strategisch marketing advies
  • strategisch communicatie advies
  • opstellen van marketingplannen
  • opstellen van contentplannen
  • opstellen van communicatieplannen
  • adviseren bij digitale transformatie (vooral marketing & sales)
  • advies bij Marketing Automation
  • conceptdesign
  • advies bij lancering van nieuw product, nieuwe naam, nieuwe aanpak en het conceptueel denkpatroon hierbij

   

 2. Wanneer het project in aanmerking komt en de offertefase is doorlopen, bezorg je de orderbevestiging ondertekend aan Phobos & Actor en vervolgens kan je de aanvraag via www.vlaio.be in orde maken op de sectie KMO-portefeuille.

  Hiervoor dien je het bedrag van het advies, de startdatum, de omschrijving en het specifieke accrediteringsnummer van Phobos & Actor te melden:

  voor advies : ADVIES DV.A217289

   

 3. Vervolgens kan je alle stappen volgen zoals aangegeven op het platform en een deelbetaling uitvoeren.

   

 4. Daarna ontvangt Phobos & Actor een bevestiging dat de KMO-portefeuille is aanvaard en dat de opdracht mag uitgevoerd worden. De adviesopdracht mag max. 14 dagen voorafgaand aan de subsidieaanvraag zijn opgestart.

   

 5. Na uitvoering (oplevering) van de opdracht zal je een factuur van Phobos & Actor ontvangen. Hiervoor geef je aan op het platform van KMO-portefeuille dat het traject is afgelopen en vraag je om betaling. Enkel het btw-bedrag is de klant verschuldigd aan Phobos & Actor, het nettobedrag van de factuur wordt uitbetaald via Sodexo en via het KMO-platform.

   

 6. Na uitvoering van de opdracht wordt gevraagd een quotering te geven via het KMO-portefeuille platform of een aparte enquête in te vullen en terug te sturen. Hier vind je de link naar een tevredenheidsenquête.

    

  Bij de opdrachten onder KMO-portefeuille zijn de algemene voorwaarden van P&A van toepassing. 

   
  Wat bij vroegtijdige stopzetten van een project binnen KMO-portefeuille?

  Indien je alle formaliteiten hebt ingevuld, de bon ondertekend is en het agentschap het advies/de opleiding heeft goedgekeurd, maar - nadat bijvoorbeeld de eerste meeting is doorlopen je toch zou beslissen de opdracht vroegtijdig te stoppen, wordt een vergoeding gevraagd van 75 euro per door ons geleverd en gepresteerd uur, met een minimum van 250 euro.